Przeglądy Kominiarskie

 

Pragniemy zaproponować Państwu wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów kominowych.

 

W skład przeglądu całkowitego wchodzi:

  • przegląd i kontrola stanu technicznego przewodów dymowych,
  • przegląd i kontrola stanu technicznego przewodów spalinowych,
  • przegląd i kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych,
  • ​przegląd i kontrola stanu technicznego wentylacji mechanicznej,
  • lista lokatorów z podpisami potwierdzającymi przeprowadzenie kontroli,
  • protokół pomiarowo-kontrolny.

 

Oferta dotyczy budynków jedno i wielorodzinnych.

 

Po dokonaniu przeglądu, jeżeli istnieje taka konieczność jesteśmy w stanie dokonać wszelkich udrożnień i napraw, na co wystawimy osobny kosztorys.

 

Podstawą wykonywania powyższej usługi jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) Art. 62

W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych, jeżeli takie znajdują się w budynku.