Pomiary Gazowe

 

Pragniemy zaproponować Państwu wykonanie okresowych (rocznych) pomiarów i przeglądu instalacji gazowych.

 

W skład usługi wchodzi:

  • Kontrola okresowa instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalację gazową u odbiorców indywidualnych, która obejmuje sprawdzenie stanu technicznej sprawności: pomieszczenia kurka głównego, złącza izolującego, rur i kształtek, armatury, połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych.
  • Kontrola okresowa instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego, która obejmuje sprawdzenie stany technicznej sprawności: gazomierza, armatury, rur i kształtek, połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych oraz urządzeń gazowych.

 

Podstawą wykonywania powyższej usługi jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) Art. 62.1.c

Pomiary wykonujemy i dokumentację przygotowujemy zgodnie z normą PN - M - 34507.

 

Po dokonaniu przeglądu, jeżeli zaistnieje taka konieczność jesteśmy w stanie dokonać wszelkich napraw.

W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych, jeżeli takie znajdują się w budynku.